Hlavní stránka

Zápis z jednání OV

21.09.2017, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání)

Zápis č. 33 z jednání OV dne 28.8.2017

Pojízdná prodejna

19.09.2017, Ondřej Sýkora

Dne 18.9.2017 byl zahájen prodej potravin v pojízdné prodejně. Prodej bude zajišťován v těchto termínech.

pondělí - středa - pátek

1) Obecní dům od 9:00 - 9:30

2) U pomníku padlých od 9:35 - 9:50

Tradiční VINOBRANÍ

12.09.2017, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality)

 

 

ČZS v Hájově pořádá v sobotu dne 23. září 2017 v kultur. středisku

tradiční

 

VINOBRANÍ

 

začátek v 19 hodin   ---   hudba Kapela TNT   ---   sudová vína, domací tlačenka

vstupné 70Kč

 

Předprodej vstupenek proběhne v pondělí dne 18. září 2017

od 17h do 19h v místním Hostinci.

 

Na hojnou účast se těší zahrádkáři.

 

Prodej Tlačenky proběhne v sobotu dne 23. září 2017

od 9.00h ve Vinárně.

 

    Plakát otevři

Informace k rekonstrukci D48

21.08.2017, Ondřej Sýkora

Na základě podnětů občanů Hájova a dílčích jednání s firmami, které provádějí stavbu Rekonstrukce D48 Rybí – MÚK Rychaltice bylo z popudu města Příbora svoláno jednání ke staveništní dopravě, které se uskutečnilo dne 10. 8. 2017 na Správě silnic MSK v Novém Jičíně.

Schůzky se zúčastnili zástupci sdružení realizujícího stavbu (Metrostav, Colas, Switelsky), zástupci správce silnice III. třídy procházející Hájovem (SSMSK Nový Jičín), zástupce Policie ČR DI v Novém Jičíně a zástupci města Příbora.

Hlavním bodem jednání bylo neoprávněné užívání ploch Hájovského dvora ze strany stavebních firem a také nadměrné užívání komunikace procházející Hájovem.

Stavební firmy byly požádány, aby město Příbor otevřeně informovaly o svých záměrech s využitím Hájovského dvora po dobu stavby a jak dále hodlají užívat přilehlé komunikace, především průjezd Hájovem.

Zástupcům města bylo řečeno, že Hájovský dvůr má sloužit „pouze“ jako mezideponie pro ornici a odfrézovanou živici z obslužných komunikací mezi Klokočovem a Hájovskou křižovatkou (Colas) a Hájovskou křižovatkou a Rychalticemi (Swietelsky) s tím, že ze stavby bude ještě provedena jedna větší navážka a do konce roku budou materiály z Hájovského dvora deponovány zpět na stavbu.

Na přímou otázku, zda toto využití Hájovského dvora je konečné, však nebyla dána jednoznačná odpověď.

Ze strany zástupců města bylo firmám sděleno, že pokud by bylo pravdou, že navážení skončí a mezideponie se odveze ještě v tomto roce, bylo by to snad ještě akceptovatelné. Samozřejmě za předpokladu získání všech povolení, které k tomu jsou potřebné a za předpokladu, že firmy budou dopředu o svých aktivitách informovat, abychom tyto informace mohli postoupit i občanům Hájova.

V opačném případě však bude město využívat všech dostupných zákonných možností, aby využívání jak Hájovského dvora, tak i průjezd těžkých nákladních vozidel přes Hájov znemožnilo. Stejně se na jednání k projednávané problematice stavěli i zástupci správce silnice.

V současné době město Příbor informovala o svém harmonogramu firma Swietelsky, která zaslala předběžný harmonogram návozu a vývozu materiálu na mezideponii v Hájově. Návoz ornice se uskuteční tento týden do středy 16.8.2017 s tím, že plná auta pojedou přes Hukvaldy a prázdná přes Hájov. Vývoz materiálu (ornice, recyklát) bude probíhat cca v 48.-49. kalendářním týdnu, bude záviset také na počasí. Je možné, že bude odvoz probíhat až na jaře 2018. Z mezideponie odvezou veškerý materiál.

Na jednání byla řešena i možná oprava silnice přes Hájov, která je dlouhodobě požadována. SSMSK Nový Jičín plánuje zařadit opravu do plánu investic na rok 2018 (pochopitelně za předpokladu, že Moravskoslezský kraj uvolní na tento rok potřebné finanční prostředky), a i to je jeden z důvodu, aby se veškeré dopravní aktivity související se stavbou D 48 Hájovu vyhnuly.

Pouť

07.08.2017, Ondřej Sýkora

Obec Hájov si Vás dovoluje pozvat v sobotu 12. srpna 2017 na

HÁJOVSKOU POUŤ

od 16 hodin Mše svatá v hájovské kapli
od 17 do 20 hodin bude hrát dechová hudba

JAVOŘINKA


Během celého průběhu akce bude připraveno bohaté občerstvení

Vstup zdarma

Plakát

Letní večer

17.07.2017, Ondřej Sýkora

 SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV
pořádá v sobotu 29.července 2017 na výletišti pod Obecním domem

LETNÍ VEČER

K poslechu a tanci hraje skupina KIWI

Zajištěno bohaté občerstvení

začátek ve 20:00     Vstupné 50 Kč

Pozvánka

Technické služby prochází v současné době organizačními změnami.

09.07.2017, Radek Jurečka

Dobrý den.

 

Technické služby prochází v současné době organizačními změnami. Vnitřní dělení na mistra a podřízené pracovníky přestane platit k 01.08.2017. Vzhledem k čerpání dovolených a vzhledem k přípravám, které z důvodu změn děláme, budou tyto změny běžet ve „zkušebním provozu“ již od 17.07.2017. Provoz TS se k tomuto datu rozdělí na tři střediska – středisko zeleně, dopravy a údržby. Nově bude zřízeno místo organizačního pracovníka, který bude zajišťovat administraci středisek, příjem objednávek, poštu, personální problematiku a další práce.

 

V příloze posílám aktualizované kontakty na pracovníky TS. Vzhledem k tomu, že některé činnosti, kulturní akce a podobně se plánují dlouho dopředu, prověřte prosím u konkrétních pracovníků, jestli s Vaším požadavkem počítají. Pokud si nejste jistí na koho se obrátit, Vaše dotazy ráda zodpovím (případně Láďa Pavelka).

 

Náplň práce jednotlivých středisek:

  • Středisko doprava – kontejnerová doprava, úklid komunikací, sečení veřejných prostranství a příkopů, zimní údržba
  • Středisko zeleně – kácení a ořezy stromů, údržba keřů, realizace záhonů a jejich údržba, Piaristické zahrady, školky a DPS
  • Středisko údržba – městský mobiliář, veřejné osvětlení, herní prvky, opravy komunikací, chodníků a mostů, kulturní akce

 

Prosím o předání e-mailu dál dle Vašeho uvážení.  

 

Děkuji a přeji hezký víkend  

 

 

Ing. Zuzana Gřesíková

ředitel

Oslavy 60 let ČZS Hájov

29.06.2017, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality)

Z.O. Českého Zahrádkářského Svazu Hájov

Vás srdečně zve k příležitosti oslav 60 let založení spolku,

které se uskuteční dne 8. července 2017 na výletišti

ve spolupráci s Osadním Výborem Hájov.

 

Program oslav k 60 let založení z.o. ČZS Hájov:

 

1, Vzpomínková mše svatá v místní Kapli za zesnulé a živé členy ČZS Hájov  v 15.00h.

    Mši svatou bude sloužit otec Michal Jadavan.

2, Slavnostní schůze ( salonek Obecního domu )  15.45h.

3, Vystoupení hostů.

4, Předání čestných uznání a upomínkových předmětů za 30 let členství ČZS.

 

od 16.00 hodin

pořádá Osadní výbor Hájov ve spolupráci se zahrádkáři

Letní odpoledne na výletišti.

K poslechu zahraje cimbálová muzika  FCM Radegast.

Občerstvení zajištěno ( kotlíkový guláš )

Stručné shrnutí aktuálního stavu kolem Hájovského dvora:

24.06.2017, Radek Jurečka

Dobré dopoledne,

Stručné shrnutí aktuálního stavu kolem Hájovského dvora:

 

- vlastník pan Částek pronajal předmětné pozemky Ing. Mrázovi, JM stavby Nový Jičín

- na konci měsíce května zaregistroval MÚ – ORM nové aktivity (návoz zeminy)

- následovala telefonická, osobní a písemná komunikace s vlastníkem a hlavně nájemcem

- v průběhu června Ing. Mráz zahájil úklid černých skládek v této lokalitě a zabezpečil areál proti nežádoucímu vstupu / vjezdu

- Ing. Mráz rovněž doložil, že zahájil administrativní úkony, aby měl souhlas všech dotčených orgánů k činnosti plánované v areálu (např. krajský úřad, Krajská hygienická stanice) a následně mohl požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí

 

S přáním úspěšného dne

Ing. Jaroslav Venzara

vedoucí odboru

Odbor rozvoje města

Městský úřad Příbor

Dětský den

04.06.2017, Petra Kuchařová

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen a MS Příbor-Hájov

pořádají

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 10. června 2017 od 15 hodin v areálu pod Obecním domem.

Na děti bude čekat branný závod, pohádkový les, kolo štěstí, malování na obličej, skákací hrad,

nafukovací atrakce "vojenská dráha".

Připraveno bude i bohaté občerstvení

TĚŠÍME SE NA VÁS 

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace