Hlavní stránka

počet zobrazených novinek:
 

Letní večer

17.07.2017, Ondřej Sýkora

 SH ČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV
pořádá v sobotu 29.července 2017 na výletišti pod Obecním domem

LETNÍ VEČER

K poslechu a tanci hraje skupina KIWI

Zajištěno bohaté občerstvení

začátek ve 20:00     Vstupné 50 Kč

Pozvánka

Technické služby prochází v současné době organizačními změnami.

09.07.2017, Radek Jurečka

Dobrý den.

 

Technické služby prochází v současné době organizačními změnami. Vnitřní dělení na mistra a podřízené pracovníky přestane platit k 01.08.2017. Vzhledem k čerpání dovolených a vzhledem k přípravám, které z důvodu změn děláme, budou tyto změny běžet ve „zkušebním provozu“ již od 17.07.2017. Provoz TS se k tomuto datu rozdělí na tři střediska – středisko zeleně, dopravy a údržby. Nově bude zřízeno místo organizačního pracovníka, který bude zajišťovat administraci středisek, příjem objednávek, poštu, personální problematiku a další práce.

 

V příloze posílám aktualizované kontakty na pracovníky TS. Vzhledem k tomu, že některé činnosti, kulturní akce a podobně se plánují dlouho dopředu, prověřte prosím u konkrétních pracovníků, jestli s Vaším požadavkem počítají. Pokud si nejste jistí na koho se obrátit, Vaše dotazy ráda zodpovím (případně Láďa Pavelka).

 

Náplň práce jednotlivých středisek:

  • Středisko doprava – kontejnerová doprava, úklid komunikací, sečení veřejných prostranství a příkopů, zimní údržba
  • Středisko zeleně – kácení a ořezy stromů, údržba keřů, realizace záhonů a jejich údržba, Piaristické zahrady, školky a DPS
  • Středisko údržba – městský mobiliář, veřejné osvětlení, herní prvky, opravy komunikací, chodníků a mostů, kulturní akce

 

Prosím o předání e-mailu dál dle Vašeho uvážení.  

 

Děkuji a přeji hezký víkend  

 

 

Ing. Zuzana Gřesíková

ředitel

Oslavy 60 let ČZS Hájov

29.06.2017, Martin Böhm

Z.O. Českého Zahrádkářského Svazu Hájov

Vás srdečně zve k příležitosti oslav 60 let založení spolku,

které se uskuteční dne 8. července 2017 na výletišti

ve spolupráci s Osadním Výborem Hájov.

 

Program oslav k 60 let založení z.o. ČZS Hájov:

 

1, Vzpomínková mše svatá v místní Kapli za zesnulé a živé členy ČZS Hájov  v 15.00h.

    Mši svatou bude sloužit otec Michal Jadavan.

2, Slavnostní schůze ( salonek Obecního domu )  15.45h.

3, Vystoupení hostů.

4, Předání čestných uznání a upomínkových předmětů za 30 let členství ČZS.

 

od 16.00 hodin

pořádá Osadní výbor Hájov ve spolupráci se zahrádkáři

Letní odpoledne na výletišti.

K poslechu zahraje cimbálová muzika  FCM Radegast.

Občerstvení zajištěno ( kotlíkový guláš )

 

Stručné shrnutí aktuálního stavu kolem Hájovského dvora:

24.06.2017, Radek Jurečka

Dobré dopoledne,

Stručné shrnutí aktuálního stavu kolem Hájovského dvora:

 

- vlastník pan Částek pronajal předmětné pozemky Ing. Mrázovi, JM stavby Nový Jičín

- na konci měsíce května zaregistroval MÚ – ORM nové aktivity (návoz zeminy)

- následovala telefonická, osobní a písemná komunikace s vlastníkem a hlavně nájemcem

- v průběhu června Ing. Mráz zahájil úklid černých skládek v této lokalitě a zabezpečil areál proti nežádoucímu vstupu / vjezdu

- Ing. Mráz rovněž doložil, že zahájil administrativní úkony, aby měl souhlas všech dotčených orgánů k činnosti plánované v areálu (např. krajský úřad, Krajská hygienická stanice) a následně mohl požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí

 

S přáním úspěšného dne

Ing. Jaroslav Venzara

vedoucí odboru

Odbor rozvoje města

Městský úřad Příbor

Dětský den

04.06.2017, Petra Kuchařová

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen a MS Příbor-Hájov

pořádají

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 10. června 2017 od 15 hodin v areálu pod Obecním domem.

Na děti bude čekat branný závod, pohádkový les, kolo štěstí, malování na obličej, skákací hrad,

nafukovací atrakce "vojenská dráha".

Připraveno bude i bohaté občerstvení

TĚŠÍME SE NA VÁS 

O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů

18.05.2017, Ondřej Sýkora

MÚ Příbor, odbor rozvoje města informuje, že byl vyhlášen dvanáctý ročník soutěže pro obyvatele Příbora a místních částí Hájov a Prchalov „O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“ pro rok 2017. Vyplněný formulář přihlášky je možno zaslat elektronicky na adresu novakova@pribor-mesto.cz, podat osobně či poštou na MÚ Příbor do 30.06.2017. Bližší informace budou  mimo jiné zveřejněny v červnovém vydání Měsíčníku města Příbora, ve vestibulu MÚ Příbor či na webu města. V případě dotazů k soutěži můžete kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje města, tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz .

Poděkování

02.05.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů Hájov děkuje všem občanům naší obce, kteří věnovali železný šrot a starý papírnašemu hasičskému sboru. Získané finanční prostředky, získané z prodeje těchto surovin, budou sloužit na sportovní a kulturní činnost hasičů v naší obci.

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ

02.05.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů v Hájově si Vás dovoluje pozvat u příležitosti svátku svatého Floriána- patrona všech hasičů v sobotu 6.května 2017 na výletiště pod Obecním domem na tradiční

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ PŘI GULÁŠI

První porce guláše v 17:00 hodin

72. výročí osvobození Hájova

01.05.2017, Radek Jurečka

72. výročí osvobození Hájova

 

které se uskuteční v pátek 5. května 2017 od 19:00 hodin

společným pochodem od kulturního domu  k „Pomníku padlých na Hájově“.

Poděkování, naše vzpomínka a hluboká úcta spojená s položení věnců a projevem místostarostky

Doprovázet bude dechová hudba pana Zdeňka Pukovce

Hosté:  Ing. Dana Forišková Ph.D. – místostarostka města Příbora

Radek Jurečka

Předseda osadního výboru Hájov

Tradiční stavění májky

24.04.2017, Ondřej Sýkora

Firma Střechy a stavby Sýkora ve spolupráci s SDH Hájov, zvou všechny občany na tradiční stavění májky v neděli 30.dubna od 19:00

Vstup do administrace